سرفصل دوره:

چرا برخی مدیران تفویض اختیار نمی کنند ؟
موانع تفویض اختیار به کارکنان در سازمانهای ایرانی چیست؟
هدف و منافع تفویض اختیار به کارکنان چیست؟
آیا مهارت شما در تفویض اختیار به کارکنان نیاز به بهبود دارد ؟
چه کارهایی باید واگذار شوند؟
چه کارهایی نباید واگذار شوند؟
قبل از تفویض اختیار به کارکنان چکار باید کرد؟
اصول تفویض اختیار چیست ؟
چگونه تفویض اختیار کنیم ؟
کنترل های بعد از تفویض اختیار چیست و چگونه نظارت کنیم؟
تفویض معکوس چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
نکات مهم برای موفقیت در تفویض اختیار به کارکنان
میکرو مدیر نباشیم
چک لیست های لازم برای تفویض اختیار به کارکنان

پست قبلی

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X