سرفصل دوره:

مدیر خوب، مدیر بد و عملکرد کارکنان
افسانه در انگیزه بخشی
نیروی کار امروز واقعا دنبال چیست؟
اصول اولیه افزایش انگیزه کارکنان
ایجاد فضای مطلوب برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
ساختن ارتباطات باز برای افزایش انگیزه کارکنان
شکوفا کردن استعدادهای درونی و ارتباط آن با افزایش انگیزه کارکنان
رضایت درونی چیست و چه تاثیری در افزایش انگیزه کارکنان دارد؟
قدردانی چقدر می تواند در ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان موثر باشد ؟
تاثیر ترویج و تشویق کار گروهی بر ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
ارتباط انگیزه با کاهش استرس و فرسودگی شغلی
مدیریت پاداش برای ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
تاثیر آموزش بر ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
ایجاد فرهنگ مثبت در سازمانش

 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X